SÄKERHET OCH KVALITET

Livsmedelssäkerhet från jord till bord

Implementering av internationella kvalitetsstyrningssystem och höga hygienkrav har gjort Källbergs till en garanti för äggprodukter av hög kvalitet med sublim mat och leveranssäkerhet.

MILJÖ
MILJÖ

För Källbergs är det självklart att arbeta för en långsiktigt hållbar miljö. Vi marknadsför och breddar därför vårt sortiment både KRAV- och ekologiskt märkta produkter.

KVALITETSCERTIFICERING

Vår kvalitetsavdelning spelar en central roll i detta arbete och som stöd har vi HACCP, men även kvalitetsstyrning genom vår kvalitetscertifiering. Vi är certifierade enligt FSSC 22000.

ÄGGETS EGENSKAPER

Äggulan gör det möjligt att finfördela oljedroppar när man tillverkar en majonnäs eller sås. Äggvitan och helägget kan vispas till skum när man gör till exempel maränger.

VÄR PRODUKTION

Det finns höga krav på hygien och säkerhet vid svarvning av färska ägg till bearbetade produkter. Därför sker processen i en noggrant kontrollerad produktionsmiljö med medarbetare utbildade i livsmedelshygien.

RÅVAROR OCH LEVERANTÖRER

Det är utifrån ägget som råvara vi har byggt upp vår kompetens och vårt unika erbjudande. För att leva upp till våra kunders höga kvalitetskrav gör vi egna audits (revisioner) på plats hos leverantörerna. 

SPÅRBARHET HELA VÄGEN

Genom vår företagsstruktur – vi ingår i Skandinaviens största bondekooperativ inom äggproduktion – har vi spårbarhet ner till enskild bondgård när det krävs.