Källbergs

Från 1945 till idag

I över 75 år har Källbergs arbetat med att utveckla och förfina produkter med ägget som bas. Vi ligger i framkant när det gäller produktutveckling och innovation. Vi har som mål att fortsätta expandera både i Sverige och utomlands och vi vill vara ett av de ledande företagen i världen när det gäller förädlade äggpulverprodukter.

mitten av 1940-talet

Familjen Källbergs

Vår historia går tillbaka ända till mitten av 1940-talet då Stig Källberg bytte tåg i Töreboda efter ett möte i Stockholm. Slumpen ordnade det så att Stig träffade på stinsen Gottfrid Lundvall på Töreboda station. Stinsen var engagerad i ortens lokalpolitik och berättade att det fanns en bra tomt till salu i området med ett bra läge mellan järnvägen och den stora genomfartsleden. Gottfrid Lundvall lyckades övertala Stig att åka och titta på tomten, där och då. Stig åkte senare vidare hemåt för att diskutera saken med sin bror Lennart och sin far. Stig och Lennart Källberg, grundarna av Källbergs Industri AB.en flygande start

Mjölkindustrins ”Grand Old Man”

Bröderna hade tillsammans med sin far tidigare haft ett företag inom mejeriindustrin. Alfred Källberg benämndes i fackpress efter sin bortgång som mjölkindustrins ”Grand Old Man”. Valet för sönerna hamnade till slut på torkade produkter och de beslutade sig för att köpa marken i Töreboda och bygga upp sin verksamhet här. Andra världskriget hade just tagit slut och behovet av matvaror med lång hållbarhet var stort ute i Europa. Källbergs fick en flygande start. 

spraytorkningstekniken

Spraytorkningens fader i Sverige

Alfred Källberg var en av de första i Sverige att spraytorka mjölk till pulver, han var en pionjär vad gäller en mer kommersiell tillverkning i större skala och mot denna bakgrund kallas han ibland för ”spraytorkningens fader i Sverige”. Han påbörjade ett arbete med att utveckla spraytorkningstekniken, en kunskap som han sedan förde över i generationer. Källbergs är inte bara expert inom spraytorkning av ägg utan här har genom åren torkats många olika produkter. Idag spraytorkas bland annat olika slags fett, frukt och bär.

familjeägt fram till 1982

Svenska och danska äggproducenter

Företaget förblev familjeägt fram till 1982. Numera ägs Källbergs till 55% av Danaeg som består av svenska och danska äggproducenter. De resterande 50% ägs av DLG-koncernen, danska spannmålsbönder.