DANÆG KONCERNEN

Från 1895 till nutid

DANÆG-gruppens historia går hela vägen tillbaka till 1895, då kooperativet Dansk Andels Ægexport grundades. Då förlorade danska ägg sitt rykte på den största exportmarknaden i England på grund av deras mycket dåliga kvalitet. Kooperativet grundades därför utifrån att vi tillsammans står starkare. Detta mantra är fortfarande en viktig del av DANÆGs DNA idag, där gruppen består av två danska och två svenska företag och fortfarande ägs av sina jordbrukare.

DANÆG koncernstruktur

En gränsöverskridande grupp

DANÆG är idag en dansk-svensk ägd koncern, bestående av fyra helägda dotterbolag, som slås samman till DANÆG Holding A / S. I Danmark är det skaläggföretaget DANÆG A / S i Christiansfeld och produktfabriken DANÆG Products A / S i Roskilde. I Sverige är det skaläggföretaget Kronägg AB i Perstorp och produktfabriken Källbergs Industri AB i Töreboda.

Koncernen äger också 24 procent av det finska äggföretaget Munax Oy.

DANÆG Holding

Total drift

På DANÆG Holding A / S kombineras all verksamhet och uppgiften är att samla in, sortera och sälja ägg från producenterna på bästa möjliga villkor i form av skalägg och en rad bearbetade produkter. Samtidigt kommer DANÆG Holding att försäkra konsumenterna av ägg av högsta kvalitet, med hänsyn till både livsmedelssäkerhet och djurskydd.

2013 beslutade DANÆGs aktieägare att sälja en del av koncernen till Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG). I dag ägs DANÆG Holding A / S-koncernen lika mycket av DANÆG AMBA med danska och svenska äggproducenter (50%) och av Dansk Landbrugs Grovvareselskab, DLG (50%).

De danska företagen

Förpackning och produktfabrik

DANÆG blev det officiella namnet på företaget 1985 och 1991 delades företaget upp i två företag: DANÆG A/S och DANÆG Products A/S.

1999 avbröts de två förpackningsanläggningarna i Tølløs och Thorning, och äggen överfördes till förpackningsanläggningen i Christiansfeld, som uppfördes 1982, som senare utvidgades flera gånger.

De svenska företagen

Svenskarna kommer ombord

2004 fusionerades DANÆG med det svenska samägda äggföretaget Kronägg och 2009 förvärvade DANÆG Källbergs Industri AB i Sverige.

Fusionen med de svenska företagen lyfte gruppen till en internationell nivå, och efter radikal rationalisering, automatisering och effektiviseringar på alla nivåer är DANÆG Holding marknadsledande i Norden inom alla distributionskanaler.

VÅRA STYRELSER

DANÆG Holding

Lars Lunding

Styrelseordförande

Ole Christensen

Næstformand

Asbjørn Børsting

Styrelsemedlem

Carl Christian Lei

Styrelsemedlem

Kristian Johnsen Hundebøll

Styrelsemedlem

Ole Th. Bruhn

Styrelsemedlem

Mikael Lindberg

Styrelsemedlem

DANÆG AMBA

Lars Lunding

Styrelseordförande

Mikael Lindberg

Næstformand

Asbjørn Børsting

Styrelsemedlem

Bent Jensen

Styrelsemedlem

Jens Skovgård Jensen

Styrelsemedlem

Mikael Gilbertsson

Styrelsemedlem

Ole Th. Bruhn

Styrelsemedlem

Patrick Blenner

Styrelsemedlem

Peter Møller Jensen

Styrelsemedlem

Robert Beck

Styrelsemedlem

Sven Ove Johansson

Styrelsemedlem

Tomas Björkqvist

Styrelsemedlem