DANÆG KONCERNEN

Från 1895 till nutid

DANÆG-gruppens historia går hela vägen tillbaka till 1895, då kooperativet Dansk Andels Ægexport grundades. Då förlorade danska ägg sitt rykte på den största exportmarknaden i England på grund av deras mycket dåliga kvalitet. Kooperativet grundades därför utifrån att vi tillsammans står starkare. Detta mantra är fortfarande en viktig del av DANÆGs DNA idag, där gruppen består av två danska och två svenska företag och fortfarande ägs av sina jordbrukare.

DANÆG koncernstruktur

En gränsöverskridande grupp

DANÆG är idag en dansk-svensk ägd koncern, bestående av fyra helägda dotterbolag, som slås samman till DANÆG Holding A / S. I Danmark är det skaläggföretaget DANÆG A / S i Christiansfeld och produktfabriken DANÆG Products A / S i Roskilde. I Sverige är det skaläggföretaget Kronägg AB i Perstorp och produktfabriken Källbergs Industri AB i Töreboda.

Koncernen äger också 24 procent av det finska äggföretaget Munax Oy.

DANÆG Holding

Total drift

På DANÆG Holding A / S kombineras all verksamhet och uppgiften är att samla in, sortera och sälja ägg från producenterna på bästa möjliga villkor i form av skalägg och en rad bearbetade produkter. Samtidigt kommer DANÆG Holding att försäkra konsumenterna av ägg av högsta kvalitet, med hänsyn till både livsmedelssäkerhet och djurskydd.

2013 beslutade DANÆGs aktieägare att sälja en del av koncernen till Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG). I dag ägs DANÆG Holding A / S-koncernen lika mycket av DANÆG AMBA med danska och svenska äggproducenter (50%) och av Dansk Landbrugs Grovvareselskab, DLG (50%).

De danska företagen

Förpackning och produktfabrik

DANÆG blev det officiella namnet på företaget 1985 och 1991 delades företaget upp i två företag: DANÆG A/S och DANÆG Products A/S.

1999 avbröts de två förpackningsanläggningarna i Tølløs och Thorning, och äggen överfördes till förpackningsanläggningen i Christiansfeld, som uppfördes 1982, som senare utvidgades flera gånger.

De svenska företagen

Svenskarna kommer ombord

2004 fusionerades DANÆG med det svenska samägda äggföretaget Kronägg och 2009 förvärvade DANÆG Källbergs Industri AB i Sverige.

Fusionen med de svenska företagen lyfte gruppen till en internationell nivå, och efter radikal rationalisering, automatisering och effektiviseringar på alla nivåer är DANÆG Holding marknadsledande i Norden inom alla distributionskanaler.

VÅRA STYRELSER

DANÆG Holding

Ole Th. Bruhn

Ordförande

Jesper Pagh

Vice ordförande

Mikael Gilbertsson

Styrelsemedlem

Jens Skovgaard Jensen

Styrelsemedlem

Peter Møller Jensen

Styrelsemedlem

Camilla Blicher Simonsen

Styrelsemedlem

Niels Dengsø Jensen

Styrelsemedlem

Robert Beck

Styrelsemedlem

DANÆG AMBA

Ole Bruhn

Ordförande

Mikael Lindberg

Styrelsesmedlem

Sven Ove Johansson

Styrelsemedlem

Mikael Gilbertsson

Vice ordförande

Peter Møller Jensen

Styrelsemedlem

Jens Skovgaard Jensen

Styrelsemedlem

Johannes Møller Jensen

Styrelsemedlem

Asbjørn Børsting

Styrelsemedlem