Miljö

Ett långsiktigt miljöarbete

För Källbergs är det självklart att arbeta för en långsiktigt hållbar miljö. Vi marknadsför och breddar därför vårt sortiment av både KRAV- och ekologiskt märkta produkter.

Miljö kräver investeringar

På Källbergs bedriver vi ett aktivt miljöarbete. Under senare år har vi gjort stora investeringar, bland annat inom energiförbrukningsområdet. Tidigare hade vi enbart eldningsolja som energikälla, men sedan 2015 har vi helt upphört med det och ersatt oljan med gasol och fjärrvärme.

Genom investeringar i värmeåtervinning har vi också sänkt vårt totala energibehov. Sammantaget har detta resulterat i att vi sänkt våra koldioxidutsläpp med över 30%.

Minskade utsläpp i avlopp

Under många år har vi också fokuserat på att minska våra utsläpp i avlopp. Sedan 2005 har vi minskat våra så kallade BOD-utsläpp med cirka 50% och 2017 investerade vi i en utjämningsbassäng för att ytterligare sänka våra nivåer.

Arbetet sker i tätt samarbete med Töreboda kommun.

Vad händer med alla äggskal?

En vanlig fråga vi får är vad som händer med alla äggskal efter att vi knäckt våra ägg. Kretslopptänket är viktigt för oss och äggskalen fungerar mycket bra som jordförbättringsmedel. Vi är glada att vi sedan många år har jordbrukare runt Töreboda som regelbundet använder våra äggskal just som jordförbättring. 

Efter knäckning centrifugeras alla äggskal. Den äggmassa som vi utvinner syras ned och är ett utmärkt foder för djur.

Palmolja från hållbara källor

På Källbergs tog vi tidigt ställning i palmoljefrågan eftersom palmolja är en viktig ingrediens i delar av vårt sortiment. Vi har varit RSPO-certifierade sedan 2014 enligt Mass Balance principen.

Vi erbjuda våra kunder RSPO nivå segregerad, vilket ännu mer stödjer arbetet för en bättre miljö i de länder där palmoljan produceras.