Råvaror och leverantörer

Kvalitet och punktlighet

I de kundundersökningar som Källbergs kontinuerligt genomför ser vi att det viktigaste för kunden är att leveranserna kommer i tid och att produkterna har rätt kvalitet, varje gång. På Källbergs prioriterar vi långsiktiga, hållbara relationer med både kunder och leverantörer. Detta ger säkerhet för hela verksamheten.

Ett äggkooperativ

Källbergs ingår sedan 2003 i DANÆG-koncernen, som i första hand är ett äggkooperativ, ägt av 70 äggproducenter. Idag finns även DLG-koncernen med som ägare till 50%. De är förstås en viktig bas för vår råvaruförsörjning.

Tack vare att vi ägs av äggproducenter kan vi direkt påverka produktionen och efterfråga det som marknaden vill ha. Till exempel ägg från hönor med särskilda inhysningsformer, frigående inomhus eller ekologiskt producerade ägg. 

Egen kvalitetskontroll

För att leva upp till våra kunders höga kvalitetskrav gör vi egna audits (revisioner) på plats hos leverantörerna. På så sätt säkerställer vi att de förstår vad Källbergs krav innebär för dem i deras arbetsvardag. Varje leverans till Källbergs ska leva upp till kraven, utan undantag.

På Källbergs prioriterar vi långsiktiga, hållbara relationer med såväl kunder som leverantörer. Det ger en trygghet i hela affären.

Från Töreboda till världen

Hela världen är vår marknad, både när det gäller inköp och försäljning. Källbergs kontaktnät av leverantörer och kunder har alltid varit och är fortfarande globalt. Det försäkrar oss om råvarutillgång vid bristsituationer eller kvalitetssvängningar.

Att vi på Källbergs verkar internationellt gör att vi kan utbyta erfarenheter med aktörer i andra länder – och det är viktigt för vår egen och våra kunders utveckling.