Spårbarhet hela vägen

Genom vår företagsstruktur – vi ingår i Skandinaviens största bondekooperativ inom äggproduktion – har vi spårbarhet ner till enskild bondgård när det krävs. Det ger oss en överlägsen möjlighet att ända ner till fodernivå styra egenskaper och funktionalitet i våra äggprodukter.

Kvalitetssystem

En verksamhet som producerar livsmedel är under sträng kontroll från myndigheter. Men när det exempelvis kommer till bakteriologisk kvalitet, hygien, ordning och reda på anläggningen och förbättringsarbete så ställer många gånger kunderna ännu högre krav.

Det gäller i allra högsta grad för oss på Källbergs som arbetar med äggprodukter vilka ses som en riskingrediens av myndigheter och kunder. För att klara de högt ställda kvalitetskraven arbetar vi som ett team över yrkeskategorierna med tydlig struktur vad gäller kvalitet-, livsmedelssäkerhet och miljöarbete.

Kvalitetsstyrning genom certifiering

Vår kvalitetsavdelning spelar en central roll i detta arbete och som stöd har vi HACCP, men även kvalitetsstyrning genom vår kvalitetscertifiering. Vi är certifierade enligt FSSC 22000.