Kvalitet och
spårbarhet

.

Kvalitet är en av Källbergs viktiga ledstjärnor och att arbeta med ständiga förbättringar ingår i vardagen hos alla som arbetar här.

.

Kvalitetssystem

En verksamhet som producerar livsmedel är under sträng kontroll från myndigheter. Men när det exempelvis kommer till bakteriologisk kvalitet, hygien, ordning och reda på anläggningen och förbättringsarbete så ställer många gånger kunderna ännu högre krav.

Det gäller i allra högsta grad för oss på Källbergs som arbetar med äggprodukter vilka ses som en riskingrediens av myndigheter och kunder. För att klara de högt ställda kvalitetskraven arbetar vi som ett team över yrkeskategorierna med tydlig struktur vad gäller kvalitet-, livsmedelssäkerhet och miljöarbete.

Kvalitetsstyrning genom certifiering

Vår kvalitetsavdelning spelar en central roll i detta arbete och som stöd har vi HACCP, men även kvalitetsstyrning genom vår kvalitetscertifiering. Under juni 2016 blev vi certifierade enligt FSSC 22000.

Egenkontroll

För att säkra våra produkter enligt lagkrav och kundkrav har vi ett eget laboratorium där vi utför mikrobiella, kemiska och funktionella analyser.

Spårbarhet hela vägen

Genom vår företagsstruktur – vi ingår i Skandinaviens största bondekooperativ inom äggproduktion – har vi spårbarhet ner till enskild bondgård när det krävs. Det ger oss en överlägsen möjlighet att ända ner till fodernivå styra egenskaper och funktionalitet i våra äggprodukter. På så sätt kan vi möta mycket specifika krav från kunder som vill att hönorna ska äta specialfoder, till exempel för att gulan ska bli gulare eller för att ägget ska innehålla en större andel omega-3 fettsyror.

 

Miljö 

På Källbergs bedriver vi ett aktivt miljöarbete. Under senare år har vi gjort stora investeringar, bland annat inom energiförbrukningsområdet. Tidigare hade vi enbart eldningsolja som energikälla, men sedan 2015 har vi helt upphört med det och ersatt oljan med gasol och fjärrvärme. Genom investeringar i värmeåtervinning har vi också sänkt vårt totala energibehov. Sammantaget har detta resulterat i att vi sänkt våra koldioxidutsläpp med över 30%.

Vad händer med alla äggskal?

En vanlig fråga vi får är vad som händer med alla äggskal efter att vi knäckt våra ägg. Kretslopptänket är viktigt för oss och äggskalen fungerar mycket bra som jordförbättringsmedel. Vi är glada att vi sedan många år har jordbrukare runt Töreboda som regelbundet använder våra äggskal just som jordförbättring. 

Efter knäckning centrifugeras alla äggskal. Den äggmassa som vi utvinner syras ned och är ett utmärkt foder för djur.

Minskade utsläpp i avlopp

Under många år har vi också fokuserat på att minska våra utsläpp i avlopp. Sedan 2005 har vi minskat våra så kallade BOD-utsläpp med cirka 50% och under 2017 kommer vi att investera i en utjämningsbassäng för att ytterligare sänka våra nivåer. Arbetet sker i tätt samarbete med Töreboda kommun.

Palmolja från hållbara källor

På Källbergs tog vi tidigt ställning i palmoljefrågan eftersom palmolja är en viktig ingrediens i delar av vårt sortiment. Vi har varit RSPO-certifierade sedan 2014 enligt Mass Balance principen. Under 2016 kommer vi kunna erbjuda våra kunder RSPO nivå segregerad, vilket ännu mer stödjer arbetet för en bättre miljö i de länder där palmoljan produceras.

Ett långsiktigt miljöarbete

För Källbergs är det självklart att arbeta för en långsiktigt hållbar miljö. Vi marknadsför och breddar därför vårt sortiment under 2016 av både KRAV- och ekologiskt märkta produkter.

.

Källbergs certifieringar

.

Vi är sedan 2016 certifierade enligt FSSC 22000.

Vi är certifierade för produktion av KRAV och ekologiska produkter.

Vi har varit RSPO-certifierade sedan 2014. Vi har certifiering både för Massbalans och segregerad nivå.

Vi har Kosher certifiering för flera av våra produkter.

Vi har även Halal certifiering för flera av våra produkter.

Vi är FDA-certifierade.

Vi använder cookies för att sajten ska fungera så bra som möjligt. Cookies ger oss också information om hur du använder sajten, så att vi hela tiden kan förbättra upplevelsen för dig. Du kan läsa mer om cookies och hur vi använder dem här. Klicka på knappen för att acceptera cookies.