.

Ägget är en råvara med unika egenskaper som har optimerats av naturen under miljoner år. Det är en av våra vanligaste ingredienser vid matlagning.

.

ÄGGETS EGENSKAPER

aeg_500x500_02.jpg
aeg_500x500_01.jpg
500x500-ikon-5.jpg

Ägg är multifunktionellt
Äggulan gör det möjligt att finfördela oljedroppar när man tillverkar en majonnäs eller sås. Äggvitan och helägget kan vispas till skum när man gör till exempel maränger eller en tårtbotten. Ägget bildar gel och håller samman bland annat omeletter och pajer. Utöver detta bidrar ägget med sin färg och goda smak i en mängd maträtter. Ägget är också ett vitaminpiller fullt med näringsämnen. 

 

Merparten av dessa egenskaper vidareutvecklar och optimerar Källbergs ytterligare i sin tillverkningsprocess. Källbergs erbjuder unika lösningar för kunder med särskilda krav på äggprodukternas egenskaper, näringsmässiga innehåll och utseende.

Fodersammansättning optimerar näringsinnehållet
Äggulans färg beror på dess innehåll av så kallade karotenoider. Karotenoider har även antioxidativa egenskaper. Hönan kan inte själv producera dessa utan hon får dem från fodret. Äggulan kan vara allt från blekt gul till rödgul beroende på fodrets sammansättning. 

 

Beroende på hur hönans foder har komponerats är det även möjligt att skapa äggprodukter med optimerade näringsmässiga egenskaper. Vi fokuserar då på näringsämnen som det finns brist på för många människor i den moderna kosten såsom; omega-3 fettsyror, antioxidanter, vitamin D, folat, selen, etc.

Källbergs process optimerar äggets funktionella egenskaper
På Källbergs kan vi påverka äggprodukters funktionella egenskaper genom hur processen utförs, exempelvis genom värmebehandling. Det är också möjligt att komponera produkter med olika förhållande mellan gula och vita eller som har processats tillsammans med andra ingredienser. 

 

På detta sätt kan vi förstärka eller förändra äggets; 
- emulgerande förmåga – finfördelningen av olja i vatten
- skumbildningsegenskaper – skapandet och stabiliseringen av luftblåsor i vätska
- gelbildningsförmågan – skapandet av en sammanhållande struktur i ett livsmedel
- färg och smak

Ägg är klimat- och miljösmart
Jämfört med en andra animaliska livsmedel har ägg en låg miljöpåverkan, den ligger i nivå med kycklingproduktion.

En viktig orsak till varför vi äter mat med animaliskt ursprung är dess innehåll av högkvalitativt protein. En vedertagen metod för att värdera klimatpåverkan från animaliska livsmedel är därför att beräkna växtgasutsläppen per kg producerat protein.
Vid samma mängd producerat protein är utsläppen vid nötköttsproduktion drygt 10 gånger högre, lamm knappt 8 gånger, ost/mjölk och fläskkött cirka 3 högre än för protein från ägg. (1)

 


Huvudskälet till varför ägg är klimatsmarta är hönans förmåga att omvandla foder till ägg, det går åt lite foder, endast 2 kg foder per kg producerade ägg. Detta medför även att den areal som krävs för att odla hönans foder är liten vilket även detta är positivt för miljön.

Referenser:

1. Rapport 17 – 2013. Miljöpåverkan från animalieprodukter – kött, mjölk och ägg. M. Wallman, M. Berglund och C. Cederberg, SIK, Livsmedelsverket (National Food Agency, Sweden)

Ägget och vitamin D
Vitamin D produceras av huden när den utsätts för UV-strålning. I länder med lite solljus, som i exempelvis Nordeuropa, är brist på vitamin D vanligt. Orsaken till detta är att under en stor del av året är solstrålningen otillräcklig för att tillgodose kroppens behov av vitaminet. Innehållet i maten blir då extra viktigt. Ägg utgör en av ett fåtal livsmedel som innehåller intressanta mängder.

 

När man analyserat vitamin D-innehållet i olika livsmedel har man tills nyligen endast tagit hänsyn till innehållet av vitamin D3. l flera länder har man dock även börjat analysera en mer potent form av vitaminet; 25-hydroxyvitamin D3 (25OHD3). Den biologiska aktiviteten är enligt forskningsresultat cirka fem gånger högre än för vitamin D3. Baserat på halten av vitamin D3 och 25OHD3 har man börjat räkna ut innehållet av så kallade vitamin D ekvivalenter i vilka halten av 25OHD3 multiplicerats med 5 för att ta hänsyn till dess högre aktivitet. Den faktiska vitamin D halten i ägg blir då ungefär dubbel mot vad som anges i de flesta livsmedelsdatabaser.

Barn och äggallergi
Rekommendationerna för när man kan börja ge barn ägg har ändrats generellt i västvärlden, detta gäller för exempelvis USA och Sverige. Numera förordas att barn redan från låg ålder bör vänjas vid att äta ägg. Tidigare trodde man sig veta att utvecklandet av allergi kunde förebyggas om man väntade med att introducera potentiellt allergena livsmedel tills barnet var äldre än ett år. Nyare forskning har visat att så inte är fallet.

 

I de råd som ges i Sverige framhävs numera ägg som viktig mat även för små barn från 6 månaders ålder. I USA rekommenderas att ägg kan ges redan från fyra månaders ålder. Även en rad andra länder och expertorganisationer har på liknande sätt ändrat sina anvisningar.

Vi använder cookies för att sajten ska fungera så bra som möjligt. Cookies ger oss också information om hur du använder sajten, så att vi hela tiden kan förbättra upplevelsen för dig. Du kan läsa mer om cookies och hur vi använder dem här. Klicka på knappen för att acceptera cookies.